Pico-Silver™ Solution – Pikoiontický roztok stříbra

Pico Silver™ je unikátní (95-98% biologicky aktivní stříbrné ionty) stabilizovaný stříbrný iont připravený z 99,99% čistého elementárního stříbra ve velikosti pikometru.

Pico Silver™ Solution - Pikoiontický roztok stříbra

PICO SILVER™ SOLUTION – PIKOIONTICKÝ ROZTOK STŘÍBRA DR. DEANOVÉ

 

K technickým účelům.

Obsah: 240ml

Složení v 5ml :

  • Stříbro – 100mcg
  • Voda z reverzní osmózy

 

Popis:

Pico-Silver je unikátní (95-98% biologicky aktivní stříbrné ionty) stabilizovaný stříbrný iont připravený z 99,99% čistého elementárního stříbra ve velikosti pikometru.

Většina stříbrných produktů se nazývá koloidní stříbro, nicméně koloid je směs mikroskopicky rozptýlených nerozpustných částic suspendovaných v jiné látce. Stabilizované ionty Pico-Silver jsou zcela rozpustné.

 

Právní minimum:

Koloidní stříbro není v EU schváleným léčivem ani doplňkem stravy. Produkt je určen pouze pro technické účely.